Związek Międzygminny pod nazwą NATURA

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
       
 
Data przetargu
Nazwa
31.10.2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu tut. Związku (z wyłączeniem gabarytów) wg. Załączonych harmonogramów, w okresie od 01.11.2018r. do 30.11.2018r.(zamówienie w ośmiu częściach).
15.11.2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą Natura - ZAMÓWIENIE W 3 CZĘŚCIACH
18.09.2018
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą Natura